Avfall

I Bolinderbyn finns möjlighet att sortera sitt avfall i ett flertal fraktioner, något som uppmuntras då det är bra både för miljön och föreningens ekonomi. Var noga med att följa instruktionerna för sortering (finns t.ex. på på locken till förpackningskärlen), felaktig sortering är nästan värre än ingen sortering.

På årsmötet 2011 beslutades att införa fastighetsnära sortering genom att bygga ett antal sorteringsskjul längs Bolindervägen. P.g.a. sen start för insamling av biologiskt avfall och trassel med bygglov har skjulen ännu inte uppförts. Under 2014 kommer ett första testskjul att byggas mellan länga 13 och 15. Erfarenheter från detta skjul kommer sedan att ligga till grund för bygge av resterande skjul under 2015.

Restavfall
Till varje länga hör 2 st gröna 370 l kärl som töms varje tisdag. Försök lägga så lite som möjligt i dessa, sortera upp i följande fraktioner istället:

Biologiskt avfall
Matavfall och annat biologiskt avfall läggs i papperspåsar i bruna sopkärl och samlas in för kompostering/rötning. Extrapåsar finns i mangelrummet i tvättstugan.

Förpackningar
Pappers-, plast- och metallförpackningar lämnas i återvinningsstationen bakom tvättstugehuset.

Glas & Returpapper
Bakom tvättstugehuset står två glasigloos och en container för returpapper.

Trädgårdsavfall
Varje länga har en tunna för trädgårdsavfall som töms mellan slutet av mars t.o.m. oktober. Under 2014 står de ute vecka 15-46  och töms på tisdagar.

Grovsopor
I Bolinderbyn har vi inte längre någon container för grovsopor då det är en bekväm men otidsenlig form av avfallshantering. Grovsopor får istället tas till Görvälns återvinningscentral där de kan sorteras bättre.

Elektronik
Uttjänt elektronik ställs i elektronikburen vid tvättstugehuset. Buren öppnas med nyckeln som går till tvättstugehuset. Där finns också en batteriholk.

Julsopor
Vid jul genereras en massa sopor som kan vara svåra att sortera. Följande gäller:

  • Julgranen ställs vid elektronikburen, dock senast den 15:e januari
  • Presentpapper sorteras som förpackning (ej returpapper)
    Presentssnören läggs i restavfallet