Funktionärer 2018

Funktionärer 2018

 

Ordförande – Per Lindestam

Kassör – Jan Vestlund

Vice ordförande, sekreterare – Myra Beckman

Tvättstugeansvarig – Myra Beckman

P-platsansvarig – Michael Christiansen

Ansvarig för miljö och avfall – Lars Wiklund

Nyckelansvarig – Fredrik Zetterman

IT och överlåtelser – Jörgen Westman

Föreningslokalen – Elisa Trucco

Trädgårdsärenden – Patrik Olsson